Ten dzień…

Mieszkając jeszcze w Holandii będąc na urlopie w Suchej poznałem kobietę której oddałem cześć mojego serca, i to ta znajomość spowodowała mój powrót do kraju na stałe. Zacząłem chodzić regularnie do kościoła, widząc że owa kobieta nie ma z tym problemu, pomimo że nie mogła pójść do komunii i borykała się z wieloma innymi problemami. Po kilku miesiącach jednak zerwaliśmy znajomość. To był czas kiedy w moje życie bardzo mocno wszedł Pan Bóg, jeszcze nie o tym nie wiedziałem i jeszcze długo żyłem w nieświadomości. Kościół na stałe wpisał się w mój kalendarz, bardzo polubiłem tam chodzić, mimo że nadal nie umiałem w pełni uczestniczyć w mszy.

Wiara…

Z czasem poczułem silny związek z kościołem, poczułem potrzebę przyjęcia Komunii Świętej. Nie spowiadałem się od wielu lat myśląc że skoro jestem rozwodnikiem to nie dostanę rozgrzeszenia. Wiele razy miałem łzy w oczach gdy po Mszy Świętej wszyscy członkowie chóru w którym śpiewałem szli do komunii, tylko nie ja. Zacząłem rozmawiać o tym z przyjaciółką, to ona mnie namówiła abym umówił się z księdzem na spowiedź… Zrobiłem to.

Umarłem dla Boga…

Zacząłem nowe życie, poczułem że Bóg jest za mną.

Boże! Ja jestem w miejscu kompromisu! Jest tyle miejsc w moim sercu, które ciągle nie należą do Ciebie. Duch Święty przychodzi i pokazuje mi co ma jeszcze we mnie umrzeć aby Bóg mógł przyjść ze swoim życiem w te miejsca. Cały czas walczę z emocjami, z nawykami, przyzwyczajeniami, cały czas chcę się otworzyć na Pana Boga, Nie zawsze wygląda to tak jak chciałbym aby wyglądało, ale Boże ja chcę…

Niedługo będzie dwa lata jak chodzę na spotkania grupy modlitewnej Nowy Pęd. Wiem, że poprzez koleżankę poznaną w 2008, przyjaciółkę która mnie namówiła na spowiedź, przyjaciół których zyskałem w wspólnocie Bóg chce abym wzrastał, chce abym szedł za Nim.

Dziękuje Bogu za wysłuchane modlitwy, dziękuje za uzdrowienie moich dłoni, dziękuje za prowadzenie mojego stwierdzenia nieważności Ślubu, dziękuje za przyjaciół bez których nie poradził bym sobie, dziękuje za łzy których mi brakowało, dziękuję za ostatni obóz, bardzo bolesny, ale wiem że Ty to Panie uleczysz.

Dziękuje Wszystkim którzy zabełtali w moim życiu.

Dziękuje że jestem w grupie dzielenia.

Dziękuje za rozmowy i cierpliwość.

Chwała Panu

Content bottom

Modlitwa Wstawiennicza

Na czym polega modlitwa wstawiennicza?

Jest ona modlitwą, podczas której grupa osób wstawia się za człowiekiem potrzebującym umocnienia, uzdrowienia, uwolnienia, przez co objawia się i urzeczywistnia zatroskanie Boga o człowieka, który jest wrażliwy na jego cierpienie, grzech, zniewolenie.


Modlitwa wstawiennicza nie jest niczym innym, niż  jednym z rodzajów modlitwy prośby, wyróżniającym się tym, że nie modlimy się w niej za nas samych, ale  za kogoś innego. Osoba, za którą się modlimy przychodzi, sama prosi o modlitwę i podaje jej szczegółową intencję. 

Oprócz modlitwy, osoba otrzymuje doświadczenie Kościoła podczas modlitwy wstawienniczej. Człowiek czuje, że ktoś jest przy nim, że nie jest sam ze swoimi problemami.

Dlaczego lepiej modlić się wspólnotowo niż pojedynczo?

Pismo Święte mówi: „Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (MT 18, 20) oraz „Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie” (Mt 18, 19). Zapewnienie obecności samego Jezusa podczas takiej modlitwy, oraz większa skuteczność tej modlitwy, zachęca Nas do jej praktykowania.

Jeżeli potrzebujesz modlitwy, zapraszamy.

Modlitwa odbywa się w salce Domu Katolickiego, w co drugą sobotę przed spotkaniem modlitewnym Wspólnoty Nowy-Pęd, od godz. 16:00. Najlepiej umówić się mailowo (intencje.modlitewne@op.pl) lub telefonicznie-sms (501377219).

Pamiętaj, aby przystąpić do modlitwy w stanie łaski uświęcającej. W stanie grzechu ciężkiego jesteśmy oddaleni od Pana Boga i niezdolni przyjąć Jego dary. 

modlitwa-wstaw

Kurs Alfa

Alfa Sucha 

Pragniemy zaprosić chętnych na kurs w Suchej Beskidzkiej.

Gościnność, rozmowa, zrozumienie i ciekawe historie to określenia kursu Alfa, które niezwykle trafnie charakteryzują nas i naszych przyjaciół. 

Przyjdź i przekonaj się sam!


Czym jest kurs Alfa

Co to jest Kurs Alfa? 
Alfa to cykl 10 spotkań prezentujących podstawy chrześcijaństwa, w sposób przystępny i nie wywierający presji. Jest to miejsce, gdzie można dzielić się swoimi przemyśleniami i odkrywać sens życia. Alpha jest przeznaczona w pierwszym rzędzie dla osób, które nie chodzą do kościoła lub nie byli w kościele od dawna, a są zainteresowani wiarą chrześcijańską.

Zapraszamy na stronę naszych przyjaciół ze wspólnoty Góra Oliwna, to od nich uczyliśmy się prowadzić kursy Alfa.

Fundacja Nowy Pęd

Celem Fundacji jest: 
  1. Zapobieganie w duchu chrześcijańskim zjawiskom patologicznym powszechnie występującym we współczesnym społeczeństwie: chorobom, przemocy, biedzie, bezrobociu, przestępczości, narkomanii, alkoholizmowi i innym uzależnieniom. 
  2. Organizowanie w duchu chrześcijańskim pomocy materialnej, edukacyjnej, prawnej, medycznej: osobom bezrobotnym, resocjalizowanym, wychodzącym z nałogów i ich rodzinom. 
  3. Pomoc materialna, edukacyjna, prawna, medyczna osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym, starszym i innym w skrajnie trudnej sytuacji materialnej.

 
Obszary działań
  1. Działalność charytatywna
  2. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
  3. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
  4. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
  5. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
 
  1. Ochrona i promocja zdrowia
  2. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym