Aktualności Wspólnotowe

 1. Podczas naszych ostatnich rekolekcji pożegnaliśmy dotychczasowego kapelana naszej Wspólnoty, księdza Macieja Kłosa, a dziś witamy naszego nowego opiekuna – księdza Wojciecha Dziobonia.
 2. Razem z księdzem Wojciechem już dziś zapraszamy na wspólnotową Eucharystię, która odbędzie się 18. września, czyli już za dwa tygodnie, o godzinie 19:00 w starym kościele; zapraszamy do włączenia się w przygotowanie liturgii.
 3. To nie wszystkie zmiany - mamy też nowych koordynatorów, wybranych zgodnie z zasadami Przymierza przez jego członków; zostali nimi: Andrzej, Paweł i Natalia.
 4. Diakonia modlitewna i koordynatorzy zapraszają do składania intencji, w których modlimy się w każdy poniedziałek – intencje można przekazywać bezpośrednio do Pawła lub poprzez animatorów.
 5. Przypominamy, że przez cały wrzesień spotkania odbywają się o godzinie 19:00, zmiana godziny spotkań nastąpi wraz z pierwszym spotkaniem w październiku na godzinę 17:30 i będzie tradycyjnie trwać do kwietnia.
 6. Zapraszamy do korzystania z reaktywowanych mediów wspólnotowych: strony internetowej, fanpage’a na Facebooku, grup na Messengerze itp. Jeśli ktoś nie ma dostępu do ww. lub chciałby korzystać z bardziej ‘tradycyjnych’ maili czy SMS - prosimy o informacje. Będziemy starać się, żeby aktualne informacje pojawiały się w tych i innych kanałach informacji i by docierały do wszystkich.
 7. Zapraszamy animatorów do korzystania z nowych form wsparcia dla grup ze strony koordynatorów – będziemy w najbliższym czasie kontaktować się telefonicznie.
 8. Zapraszamy do współtworzenia tych ogłoszeń. Jeśli widzicie jakąś potrzebę w swoim środowisku, gdzie moglibyśmy pomóc, wesprzeć lub znacie jakieś wydarzenie, koncert, film, na który fajnie by było wybrać się razem - zapraszamy do podzielenia się teraz lub prosimy o kontakt do koordynatorów przed kolejnym spotkaniem.
spotkanie 040921
 

 
Spotkanie modlitewne 23 stycznia 2021 odbędzie się w małym kościele po mszy (18:00)  w małym kościele.
Planowany start: godzina 19:00. 
 
Zapraszamy serdecznie
 

 
 Harmonogram spotkań grudzień 2020
 
12 XII 2020 Wspólnotowa Msza Święta
godzina19:00 Duży Kościół
19 XII 2020 Wspólnotowa Msza Święta
godzina19:00 Duży Kościół
 
Content bottom

Modlitwa Wstawiennicza

Na czym polega modlitwa wstawiennicza?

Jest ona modlitwą, podczas której grupa osób wstawia się za człowiekiem potrzebującym umocnienia, uzdrowienia, uwolnienia, przez co objawia się i urzeczywistnia zatroskanie Boga o człowieka, który jest wrażliwy na jego cierpienie, grzech, zniewolenie.


Modlitwa wstawiennicza nie jest niczym innym, niż  jednym z rodzajów modlitwy prośby, wyróżniającym się tym, że nie modlimy się w niej za nas samych, ale  za kogoś innego. Osoba, za którą się modlimy przychodzi, sama prosi o modlitwę i podaje jej szczegółową intencję. 

Oprócz modlitwy, osoba otrzymuje doświadczenie Kościoła podczas modlitwy wstawienniczej. Człowiek czuje, że ktoś jest przy nim, że nie jest sam ze swoimi problemami.

Dlaczego lepiej modlić się wspólnotowo niż pojedynczo?

Pismo Święte mówi: „Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (MT 18, 20) oraz „Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie” (Mt 18, 19). Zapewnienie obecności samego Jezusa podczas takiej modlitwy, oraz większa skuteczność tej modlitwy, zachęca Nas do jej praktykowania.

Jeżeli potrzebujesz modlitwy, zapraszamy.

Modlitwa odbywa się w salce Domu Katolickiego, w co drugą sobotę przed spotkaniem modlitewnym Wspólnoty Nowy-Pęd, od godz. 16:00. Najlepiej umówić się mailowo (intencje.modlitewne@op.pl) lub telefonicznie-sms (501377219).

Pamiętaj, aby przystąpić do modlitwy w stanie łaski uświęcającej. W stanie grzechu ciężkiego jesteśmy oddaleni od Pana Boga i niezdolni przyjąć Jego dary. 

modlitwa-wstaw

Kurs Alfa

Alfa Sucha 

Pragniemy zaprosić chętnych na kurs w Suchej Beskidzkiej.

Gościnność, rozmowa, zrozumienie i ciekawe historie to określenia kursu Alfa, które niezwykle trafnie charakteryzują nas i naszych przyjaciół. 

Przyjdź i przekonaj się sam!


Czym jest kurs Alfa

Co to jest Kurs Alfa? 
Alfa to cykl 10 spotkań prezentujących podstawy chrześcijaństwa, w sposób przystępny i nie wywierający presji. Jest to miejsce, gdzie można dzielić się swoimi przemyśleniami i odkrywać sens życia. Alpha jest przeznaczona w pierwszym rzędzie dla osób, które nie chodzą do kościoła lub nie byli w kościele od dawna, a są zainteresowani wiarą chrześcijańską.

Zapraszamy na stronę naszych przyjaciół ze wspólnoty Góra Oliwna, to od nich uczyliśmy się prowadzić kursy Alfa.

Fundacja Nowy Pęd

Celem Fundacji jest: 
 1. Zapobieganie w duchu chrześcijańskim zjawiskom patologicznym powszechnie występującym we współczesnym społeczeństwie: chorobom, przemocy, biedzie, bezrobociu, przestępczości, narkomanii, alkoholizmowi i innym uzależnieniom. 
 2. Organizowanie w duchu chrześcijańskim pomocy materialnej, edukacyjnej, prawnej, medycznej: osobom bezrobotnym, resocjalizowanym, wychodzącym z nałogów i ich rodzinom. 
 3. Pomoc materialna, edukacyjna, prawna, medyczna osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym, starszym i innym w skrajnie trudnej sytuacji materialnej.

 
Obszary działań
 1. Działalność charytatywna
 2. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
 3. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
 4. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 5. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
 
 1. Ochrona i promocja zdrowia
 2. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym